Заобиколени от идиоти

Чрез „Заобиколени от идиоти“ Томас Ериксон анализира и разглежда различните типове поведение, които се появяват у хората, като ги разделя на четири цвята. Имаме червен, жълт, зелен и син цвят. Човек може да е носителПрочети повече